Category header
HomeWetenschapGeschiedenisMensenNatuurEntertainmentFaits Divers

geschiedenis

Waarom zou vrijdag de 13e ongeluk brengen

Shanna Verspreet

24 Januari 2022

main article
Credit: Sinitta Leunen, unsplash.com

Tegenwoordig zijn we een pak minder bijgelovig, maar het idee dat vrijdag de 13e ongeluk brengt blijft toch bestaan. Waar komt dat bijgeloof vandaan?

Er is geen duidelijk moment waarop de angst voor vrijdag de 13e ontstaan is. Wel zijn mensen al eeuwenlang op hun hoede voor ongeluk op vrijdagen. Zo zouden in verhalen in de bijbel de meest gruwelijke gebeurtenissen op vrijdagen plaatsvinden. Denk maar aan de kruisiging van Jezus, Eva die in de appel bijt en de start van de zondvloed.

Ook in andere literatuur wordt er al lang gewaarschuwd voor ongelukken op vrijdagen. Zo schreef Chaucer in ‘The Canterbury Tales’ in de 14e eeuw al: “And on a Friday fell all this mischance”. En in latere teksten zijn doorheen de eeuwen heen waarschuwingen te vinden dat je geen werk mag starten of afronden op een vrijdag, omdat dat ongeluk zou brengen; boeren beginnen op vrijdag niet aan hun oogst, huisvrouwen niet aan een borduurwerk, schippers niet aan een zeereis en zieken wachten een dag langer om voor het eerst weer uit hun bed te komen.

Waarom wordt vrijdag de 13e dan specifiek gezien als zo’n onfortuinlijke dag? Ook het getal 13 werd door de eeuwen heen gelinkt aan rampspoed: zo zou Judas de dertiende gast geweest zijn aan het Laatste Avondmaal. Er is natuurlijk niet veel nodig om in bijgeloof twee dingen die ongeluk brengen - vrijdagen en het getal 13 - aan elkaar te linken.

Hoewel we tegenwoordig een pak minder bijgelovig zijn, jaagt vrijdag de 13e toch een hoop mensen nog schrik aan. Mensen die bijvoorbeeld lijden aan triskaidekafobie hebben angst voor het getal 13, paraskevidekatriafobie is nog specifieker angst voor vrijdag de 13e.

snopes.com